ឧស្សាហកម្មកញ្ចក់ចានរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ពីកំណើនថេរនៅឆ្នាំ ២០១៩

ឧស្សាហកម្មកញ្ចក់ចានចិនបានចុះបញ្ជីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថេរភាពកាលពីឆ្នាំមុនចំពេលមានការខិតខំធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅនៃកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកផ្គត់ផ្គង់។ នេះបើយោងតាមក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (MIIT) ។

ក្រសួងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ិនធរណេតថានៅឆ្នាំ ២០១៩ លទ្ធផលនៃកញ្ចក់ចានមានចំនួនសរុប ៩៣០ លានករណីដែលកើនឡើង ៦,៦ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

នៅក្នុងការវិភាគកញ្ចក់កញ្ចក់និងកញ្ចក់អ៊ីសូឡង់បានរាយការណ៍ពីកំណើនទិន្នផល ៤,៤ ភាគរយនិង ៧,៦ ភាគរយរៀងគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

ទិន្នន័យរបស់ MIIT បានបង្ហាញថាតម្លៃរោងចក្រកញ្ចក់ធម្មតាមានចំនួន ៧៥,៥ យន់ (ប្រហែល ១០,៧៨ ដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងមួយករណីក្នុងកំឡុងពេលនេះពោលគឺកើនឡើង ០,២ ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

ទោះបីជាមានសម្ពាធធ្លាក់ចុះក៏ដោយចំណូលប្រតិបត្តិការរបស់វិស័យនេះបានកើនឡើងដល់ ៨៤,៣ ពាន់លានយ័នកើនឡើង ៩,៨ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

ទោះយ៉ាងណាឧស្សាហកម្មកញ្ចក់ចានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញនិងប្រាក់ចំណេញដែលបានលក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។

ទិន្នន័យនៃការនាំចេញកញ្ចក់ចានក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បានឈានដល់ ១,៥១ ពាន់លានដុល្លារពោលគឺធ្លាក់ចុះ ៣ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខណៈដែលតម្លៃនាំចូលបានកើនឡើង ៥.៥ ភាគរយដល់ ៣.៥១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ឧសភា -១១-២០២០