ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Company News
    ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ១២-២៣-២០១៩

    យើងកំពុងស្វែងរកកុងតឺន័រកែវនិងគំរបកែវដែលមានគុណភាពល្អក្នុងតម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែជាអកុសលយើងមិនបានរកឃើញទេ។ ហើយយើងក៏បានរកឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាពួកយើងនៅពេលនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះ។ ដូច្នេះយើងបានសំរេចចិត្តជួយសហគ្រាសបែបនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងផ្កាយ ... អាន​បន្ថែម »